Cadre didactice

Cadrele didactice ale Școlii Profesionale Astra Arad


Personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic încadrat în anul școlar 2015 - 2016

Cultură generală

Bele Ioan Director Dr.ing.
Stoica Cristian Dir.adj. Prof.dr. Istorie
Ciosici Ana Prof. Limba Română
Haiduc Alexandru Prof. Limba Engleză
Nan Karina Prof. Limba Germană
Miclău Floare Prof. Matematică
Cordoș Paraschiva Prof. Biologie
Țărău Viorica Prof. Geografie
Bocîi Daniela Prof. Fizică-Chimie
Stanciu Spiridon Prof. Ed.Fizică
Caba Andrei Prof. TIC.

Cultură de specialitate

Oprea Ioan Prof. Desen tehnic
Bărbătei Ioan Ing. Studiul materialelor
Mariș Octavian Ing. Tehnologii
Latiș Călin Ing. Măsurători tehnice
Țandără Florentina Ing. Sănătate si securitate în muncă
Lile Florin Ing. PIP
Șimon Iosif Ing. PIP
Ștrifler Alexandru M.I. PIP
Pădureanu Aurel Ing. Tehnologii

Personal didactic auxiliar și nedidactic

Bociort Marinela Secretar
Vătran Dorin Pedagog
Costan Maria Îngrijitor
Avram Mihai Daniel Paznic
Puta Daniel Marian Paznic