Oferta școlii

Oferta Școlii Profesionale Astra

Ținând cont de faptul că şcolile profesionale au fost desfiinţate, tinerii nu reuşesc să mai dobândească o calificare într­o meserie, iar forţa de muncă calificată din industrie este îmbătrânită, Patronatul Societăţii ASTRA Vagoane Călători a hotărât să se implice direct în rezolvarea acestor probleme prin înfiinţarea propriei şcoli private de meserii. Şcoala Profesională,, ASTRA” dispune de o bază materială excelentă, elevii nu invata doar teorie, ci beneficiază de ore de practică în fabrică, acolo unde se produce efectiv şi învaţă cum se construiesc tramvaiele şi vagoanele de călători.

Elevii vor fi pregatiți pentru șase specializări, materiile tehnice fiind predate de profesioniști din uzină. Specializările sunt:

  • Sudor
  • Lăcătuş
  • Construcţii metalice şi utilaj tehnologic
  • Electromecanic material rulant
  • Electrician aparate şi echipamente electrice şi energetice
  • Operator maşini cu comandă numerică

Elevii nu numai că primesc gratuit educaţia necesară, atât cea teoretică cât şi pe cea practică, dar şi beneficiază de o bursă de 500 de lei ( 200 de lei de la Guvernul României şi 300 de lei de la Fabrică). Cazarea şi masa sunt gratuite pentru cursanţii care au domiciliul la mai mult de 30 de km de Arad aceştia beneficiind în plus şi de o bursă de 100 lei. După terminarea studiilor absolvenţii vor fi încadraţi la fabrica Astra în meseriile pe care le­ au studiat la şcoală.

Şcoala Profesională ASTRA a primit avizul de funcţionare de la Ministerul Educaţiei Naţionale, iar anul şcolar 2015­2016 este primul, dintr­un lung şir, în care la Arad sunt pregătiţi tineri dornici de muncă şi cunoaştere.